01 april 2009

Einde Beneminlux

Beste lezers van dit weblog.

Dit weblog houdt er mee op! Maar geen nood, onder een andere naam gaan we verder.
Was Beneminlux een initiatief van twee medewerkers van het Regionaal Archief Tilburg, nu gaan we proberen met meer medewerkers te bloggen op regionaalarchieftilburg.blogspot.com.

Pas je rss-feeds aan en vervang de links op je weblog of webpagina en eventuele snelkoppeling.

Het wordt hier akelig stil, maar elders bruist het door.

(dit is geen 1 aprilgrap...)

29 maart 2009

Archief van de onderdrukking

Vandaag las ik in het NRC van gisteren het Hollands dagboek van Mario Coolen. Normaal een pagina die ik snel voorbij blader. Maar de foto met stapels bijeengebonden papier en het onderschrift dat begint met "Bezoek aan het Archivo" trekken mijn aandacht.
De foto geeft blijkbaar een klein deel van het politiearchief van Guatemala weer, waarin nabestaanden op zoek gaan naar stukken van hun verleden. Het gaat daarbij bijna uitsluitend om het terugvinden van archiefmateriaal dat gaat over verdwenen familieleden. Een terugkerend onderdeel van de Midden- en Zuid-Amerikaanse cultuur, helaas...
Het archief is meestal de laatste hoop van nabestaanden om bewijs te vinden dat hun familieleden niet zijn verdwenen, maar opgepakt en vermoord door de politie. De onderzoekers lopen "...door een eindeloos doolhof van vertrekken waar stapels papier tot aan het plafond liggen opgeslagen."
Er wordt wel serieus werk van gemaakt. Ongeveer 200 medewerkers proberen orde te brengen in de circa 80 miljoen vellen papier die liggen opgeslagen. Ze hebben te maken met lekkende daken en ongedierte dat het archiefmateriaal voortdurend bedreigt.
De moderne tijd is niet aan Guatemala voorbijgegaan en de medewerkers werken met kapjes op, scannen de documenten en beschrijven ze in een computer die gekoppeld is aan een systeem in Zwitserland. Voor de zekerheid.
Tot nu toe zijn er zeven miljoen archiefstukken geordend en gedigitaliseerd.

Digitalisering in Guatemala met een zware politieke lading. De rechtzoekende burger.
Wat hebben we het toch goed hier.

02 maart 2009

Hoofd Regionaal Archief Tilburg

Vanaf 1 maart heb ik een nieuwe functie gekregen bij het Regionaal Archief Tilburg, namelijk die van Hoofd Archief. In die rol is het in eerste instantie mijn taak om het strategieplan, dat in 2008 is samengesteld, uit te voeren.

Deze nieuwe functie heeft geen gevolgen voor mijn blogposts in dit weblog. Dat wil zeggen: ik blijf hier bloggen over aangelegenheden die het Regionaal Archief Tilburg betreffen of zaken die ons als archiefdienst raken.

Daarnaast hoop ik dat binnen niet al te lange termijn ook andere medewerkers hier regelmatig iets gaan bloggen over hun gedachten over de weg die het RA Tilburg gaat inslaan. Over die weg, de meesten kunnen wel raden welke weg dat is, kan ik nog geen mededelingen doen aangezien de Raad van Toezicht van de Stichting Mommerskwartier, waar het RA Tilburg deel van uitmaakt, daar nog een oordeel over moet gaan vellen.

Als daar groen licht is gegeven, kom ik er hier zeker op terug.

24 februari 2009

NL-TbRAT

Voorwaarts in de vaart der digitale volkeren!

Het Regionaal Archief Tilburg heeft sinds vorige week een eigen ISIL-code. Vanaf nu zijn we digitaal over de hele wereld te herkennen. Nou ja, op het moment dat we de code ook daadwerkelijk gaan gebruiken om onze digitale bestanden een naam te geven. Tot die tijd staan we leuk op de lijst van het Nationaal Archief. Als die wordt bijgewerkt tenminste...

Aangezien we al zo'n 450.000 scans online hebben staan, zullen we ook aan retro-isil-codering moeten gaan doen. Dat is ook een hele klus. Maar ja, als je iets goed wilt doen, dan horen ook de vervelende dingen erbij.

Het is investeren in de toekomst als we volledig EAD zijn, Google probleemloos kan deeplinken naar onze indexen en scans en onze gebruikers zonder drempels dezelfde scans kunnen gebruiken op de manier waarop ze dat willen.

Voorlopig hebben we alleen de code.

Lees meer over het nut van deze code in het Archievenblad van februari 2009. (nee, nog steeds niet digitaal)
Ook geïnteresseerd: kijk op de site van het Nationaal Archief.

12 februari 2009

TEST - zoekwidget van het Regionaal Archief Tilburg

We zijn bezig om een zoekwidget aan te bieden voor de databases in de website van het Regionaal Archief Tilburg.

Tja, dan moet je testen natuurlijk en op welke plaats kan dat beter dan in dit weblog.Eens kijken of het werkt... [(Nee dus!) We blijven er aan werken...]

Update: werkt nu wel!

LET OP: het is nog steeds een test. De pagina waar je terecht komt is nog niet operationeel via de website en feedback is welkom!

07 februari 2009

Tilburg 2009 - feest in de stad

Op 1 januari vond een spectaculaire manifestatie plaats op het Willemsplein in Tilburg waarmee het feest jaar 2009 begon. In 2009, op 18 april om precies te zijn, is het 200 jaar geleden dat koning Lodewijk Napoleon het dorp Tilburg stadsrechten gaf en daarmee opnam in de lijst van steden van het koninkrijk.

Dat feest, dat ik helaas gemist heb, was behoorlijk spectaculair. De verhalen die ik er over gehoord heb waren unaniem positief en wie de Tilburger beter kent begrijpt dan dat het echt iets bijzonders moet zijn geweest!

Dit weblog heeft er al eerder aandacht aan besteed omdat het Regionaal Archief Tilburg ook een project heeft in het kader van deze festiviteiten: Geboren in 1809.

Inmiddels zijn er op youtube diverse filmpjes verschenen. Hieronder twee filmpjes.

Voor de overige beeldimpressies:
>> youtube

05 februari 2009

Brieven als buit - prachtig project!

Ik volg al een tijdje passief het project Brieven als buit waarvan in een tijdschrift of bijlage bij een krant regelmatig een voorbeeld werd gepubliceerd. Het gaat hier om brieven die als oorlogsbuit naar Engeland zijn gebracht door Engelse schepen die Nederlandse schepen in de diverse Engelse oorlogen overvielen en plunderden. Ze hebben eeuwenlang gewacht op gebruik in the National Archives in Kew bij Londen.

Vandaag, net terug van een cursus paleografie, las ik via de IP-Flash-mailing een artikel over dit prachtige project waarin ze het dagelijks taalgebruik gaan onderzoeken in twee perioden met een eeuw daartussen: 1665-1674 en 1776-1784. Uit ruim 15.000 persoonlijke brieven kan zo een vergelijkend taalkundig onderzoek worden gedaan.

Vrijwilligers werken mee aan dit project en maken de transcripties in een voorbereidend project: Wikiscripta Neerlandica. Intrigerende titel! Alle gegevens gaan daarna in een speciaal ontworpen database waarna de vragen op de data kunnen worden afgevuurd.

Ik vind dit soort projecten heel erg interessant, niet alleen om de unieke documenten die op die manier ontsloten worden en goed toegankelijk gemaakt, maar ook omdat dergelijke bronnenrijkdom daarna bruikbaar is voor gedegen wetenschappelijk onderzoek.

Uit ervaring weet ik dat het lezen van privécorrespondentie uit vroeger eeuwen heel leuk is, vooral als de mensen die schreven geen geoefende schrijvers waren maar regelmatig de woorden fonetisch gingen opschrijven. Als je die teksten hardop leest, hoor je het plaatselijke dialect klinken!
Zie het voorbeeld hieronder.

Mijn heer feenimaa
De oobelegaaci die gescore-
ven is op willem bouwens
van twee hondert gulde
die sal ik teekene
als ik tot osterwijk kom
Joannes Jan de Ridder

29 januari 2009

Eerlijke sollicitanten en de website

In de afgelopen tijd hebben we enkele sollicitatiegesprekken gevoerd. Omdat het beheer van de websites onderdeel uitmaakte van de functie, ontkwamen we niet aan de vraag hoe de kandidaten onze website beoordeelden. Liever gezegd wat ze vonden dat er anders moest of juist goed was.
Na de usabilitytest van eind 2007 zijn we ons zelf ook bewust van de tekortkomingen. Dat kan ook niet anders als een website al weer enkele jaren redelijk statisch online staat.

Prettig als mensen gewoon ongezouten (nou ja ze brengen het leuk) zeggen dat de website op die en die punten tekort schiet. Daar kun je tenminste wat mee. Bovendien benadrukt het nog eens het feit dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. De uitstraling van een website, de functionaliteit, de kleurstelling, het zijn allemaal elementen die bij gebruikers iets oproepen. Ook al is dat niets :-).

En toch blijf ik de vorm ondergeschikt vinden aan de inhoud. Inhoud en fucntionaliteit, dat moet leidend zijn. Voor mensen uit de communicatiewereld is dat waarschijnlijk een merkwaardige gedachte. Die hebben het bij voorkeur over doelgroepen, imago en het belang daarvan. En ik blijf zeuren over context, koppelen, gebruiken.

Een archief is niet een plek waar je komt kijken naar objecten, daar moet je wat komen doen. Voor de website van een archiefdienst moet hetzelfde gelden.
Als dat goed voor elkaar is, dan gaan we eens kijken naar de factor "leuk".

08 januari 2009

Regionaal Archief Tilburg goes wiki

In 2009 is het 200 jaar geleden dat Tilburg stadsrechten kreeg van koning Lodewijk Napoleon. In de Stadstraat (die daarom zo heet) lag het huis van de toenmalige burgemeester (in goed Frans maire genaamd) Thomas van Dooren waar de ceremonie plaatsvond.
Het jubileumjaar is aanleiding voor het Regionaal Archief Tilburg om een project te starten getiteld: Geboren in 1809. Met behulp van ongeveer 60 vrijwilligers, meer of minder geoefende genealogen, proberen we van alle Tilburgers die in 1809 zijn gedoopt cq. geboren, een biografie online te krijgen.
Voor dat doel kunnen de onderzoekers gebruik maken, net als de rest van de wereld, van onze genealogische database. Om de biografieën te publiceren maken we gebruik van een wiki. In deze wiki kan bij elke persoon een koppeling worden gemaakt naar de bronnen die in onze online databases zitten, zowel de genealogische bronnen als de foto's in de beeldbank.
Dat is bijzonder! Op deze manier kan een bezoeker straks zijn onderzoeksresultaat direct aan de (digitale) bronnen koppelen! En iedere volgende bezoeker kan probleemloos doorklikken naar die bronnen en zelf zien (of controleren) dat de gegevens kloppen.
Een voorbeeld kun je bekijken op de pagina van Joannes de Brouwer.

Dit is een eerste stap naar een verdere koppeling van informatie in databases en onderzoeksresultaten. Dat is een primeur in Nederland voorzover ik dat kan overzien.

In de toekomst willen we graag dat onze bronnen gebruikt worden door derden (particulieren en (archief)instellingen) en kunnen we bronnen uit (dezelfde) databases van andere (archief)instellingen koppelen in deze zelfde wiki.

03 januari 2009

Het Regionaal Archief Tilburg in de Historische scheurkalender 2009

Al jaren hangt bij mij op de wc de Historische scheurkalender. Leuke korte stukjes geschiedenis, handig om bij de hand te hebben. Ik lees er met plezier in.

Regelmatig staan er verhalen in van musea of andere instellingen, die netjes met hun website vermeld staan. Hoe komen die daar in terecht, dacht ik. Redactiewerk? Hmm... dat leek me onwaarschijnlijk. Ik zocht contact met de hoofdredacteur en die vertelde me dat het iedereen vrij staat om teksten te leveren. Buitenkansje dus!

Het leek me een eenvoudige manier om wat extra aandacht voor het Regionaal Archief Tilburg te krijgen. De Historische scheurkalender heeft een behoorlijke oplage en wordt door historisch geïnteresseerden gelezen. Niet per se mensen die archieven bezoeken. Potentieel nieuwe klanten!

Het bleek toch weer lastiger dan gedacht aangezien de deadline voor de kalender van 2008 al verstreken was in maart 2007... Op tijd zijn is dus het motto!
Voor 2009 is het gelukt: we staan in de Historische scheurkalender. Gratis reclame in enkele duizenden huizen!

Voor wie de kalender in huis heeft: kijk op 4 september.